Jozef Demel - stavebný dozor, konzultačná a poradenská činnosť - Referencie

Predstavenie
Referencie
Sluzby
Poradca
Stavebný dozor Nitra
Nitriansky kraj

Ing. Jozef Demel
telefón: 0905 265 684
e-mail: demel@demel.sk

IČO: 327 383 40
DIČ: 10 20 40 60 79
referencie
 Polyfunkčný objekt
Predajňa s administratívno-technickou časťou, je dvojpodlažný murovaný objekt s vodorovnými keramickými konštrukciami, zateplený polystyrénom.
 Administratívna budova
Dvojpodlažná administratívna budova je murovaný dvoj trakt s keramickými stropmi. Opláštenie s pórobetónu hrúbky 40 cm. Zastrešenie plastickou krytinou – Miva.
 Skladová hala
Viacúčelová skladová hala v module 20 x 6 m, celkovej dĺžky 30 m. Oceľová priehradová konštrukcia, sendvičové opláštenie a krytina.
 Skladová hala
Viacúčelová skladová hala 1200 m2. Oceľová nosná konštrukcia s prestrešením a opláštením sendvičovými panelmi.
 Obchodná budova
Dvojpodlažný objekt je realizovaný ako železobetónový skelet opláštený sendvičovými panelmi s veľkej časti presklený, ktorý bude slúžiť ako predajné priestory.
 Rodinný dom
Katalógový dvojpodlažný rodinný dom je so samostatnou dvoj garážou. Nosné murivo PHOROTHERM, krytina BRAMAC.
 Rodinný dom
Katalógový trojpodlažný dom so samostatne stojacou dvoj garážou. Zvislé a vodorovné konštrukcie Termobrik, krytina BRAMAC.
 Skladová hala
  FERONA Slovakia, a.s. - Nitra
Skladová hala s pôdorysom tvaru obdĺžnika s rozmermi cca. 91 x 97 m, jednopodlažná, s tromi loďami s rozpätím 30 m a ôsmimi poľami po 12 m. Konštrukcia haly je oceľová s konzolovými stĺpmi, ktoré nesú strešné väzníky. Obvodový plášť je ľahký, z trapézových plechov.