Jozef Demel - stavebný dozor, konzultačná a poradenská činnos - Poradca

Predstavenie
Referencie
Sluzby
Poradca
Stavebný dozor Nitra
Nitriansky kraj

Ing. Jozef Demel
telefón: 0905 265 684
e-mail: demel@demel.sk

IČO: 327 383 40
DIČ: 10 20 40 60 79
poradca
Zákon č. 50/1976 Zb. (243 kB)
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 608/2003 Z. z. (44 kB)
O štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)