Jozef Demel - stavebný dozor, konzultačná a poradenská činnosť - Predstavenie

Predstavenie
Referencie
Sluzby
Poradca
Stavebný dozor Nitra
Nitriansky kraj

Ing. Jozef Demel
telefón: 0905 265 684
e-mail: demel@demel.sk

IČO: 327 383 40
DIČ: 10 20 40 60 79
predstavenie
Ing. Jozef Demel, stavebný dozor v Nitre

Pôsobí v stavebníctve od roku 1976, ako živnostník od roku 1992 a odbornú spôsobilosť na výkon funkcie stavbyvedúceho a stavebného dozoru má od roku 1992. Počas svojej viac ako 30 ročnej praxe v oblasti stavebníctva zrealizoval alebo dozoroval množstvo rodinných domov, administratívnych a polyfunkčných budov. V súčasnosti sa zameriava na vedenie a dozorovanie uskutočnenia pozemných stavieb, konzultačnú a poradenskú činnosť.